Kontakty
Kontaktné informacie

Kontakt:  0905  346 135

 

plotylacno@gmail.com

info@plotylacno.sk

 

 

Obchodný názov firmy: JARPO, s.r.o.,Stred 50/30

017 01 Považská Bystrica  /Na tejto adrese sa nenachádza žiaden sklad ani výdajné miesto./

IČO:46 156 887

DIČ:2023254134

Spoločnosť je zapísana v OR vedenom na Okresnom súde v Trenčíne, oddiel Sro

vložka číslo: 2442/R

 

 

 

Organ dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia /SOI/

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj , Sládkovičova 11, 97101 Prievidza 1,

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel.číslo 046/ 5422 771

fax.číslo:046/5420 685, e-mail: tn@soi.sk