Úvod »Ostatné služby » Autorizovaný bezpeč. technik

Autorizovaný bezpeč. technik

Výkon odbornej činnosti autorizovaný bezpečnostný technik je vykonávaná v súlade so zákonom o BOZP č.124/2006 v znení neskorších predpisov na základe osvedčenia ev. čís.: ABT-000356-06 vydané NIP v Košiciach.