Úvod »Ostatné služby » Technik PO

Technik PO

Výkon odbornej činnosti technik požiarnej ochrany je vykonávaná v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti číslo: TPO 49/2010 vydané opakovane v Trenčíne 14.7.2010 KR HaZZ.