Úvod »Ostatné služby » Školenie BOZP

Školenie BOZP

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu : 01.1- Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov je vykonávaná na základe OPRÁVNENIA ev.č.: VVZ-0138/11-01.1 vydané NIP v Košiciach.